Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Τα μονοπάτι των ύπαρξης

ένα θνήσκο όν
ένας μελλοντικός πεθαμένος
ένας άνθρωπος
που καταθέτει μια ύπαρξη
σε ένα σύνολο από ίχνη,
κατακερματισμένου
αλλά πεπερασμένα ολικού,
μέσα σε δυο παράλληλες συνέχειες
από τη μια της θηλυκής μιτοχονδριακής γραμμής
κι απ' την άλλη του αρσενικού λόγου
που ξέφυγε απ' το υποκείμενο
σαν μιαν ανάσα
που αποφεύγει το θνήσκον σώμα εξακολουθητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: