Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ώρα Ελλάδας

Παλεύω
τόσο
που πλέον δεν γελώ
παρά μονάχα
τις Δευτέρες πριν τη δουλειά.
Τα σαββατοκύριακα
κατάθλιψη.
Παρασκευή
σιγή.
Δύσκολη
η σουηδική εβδομάδα
όταν ζεις
σε ώρα Ελλάδας.